۲۷اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۷ AM 1787

1.خریدار موظف است در بازه زمانی تعیین شده،در آدرس ثبت شده در سفارش حضور داشته باشد.
2.هزینه پیک برعهده خریدار می باشد.
3.ارائه فاکتور هنگام تحویل سفارش الزامیست.

طرح و اجرا : شركت طيف گستر ٠٩١٢٢٠٩٠١٥١