مشخصات فردی (الزامی)
 
/ /
مدارک تحصیلی
ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی گرایش تاریخ اخذ مدرک نام دانشگاه/موسسه آموزشی
1
2
3
سوابق کاری
ردیف نام سازمان زمینه فعالیت سمت مدت همکاری توضیحات
1
2
3
4
در چه زمینه هایی علاقمند به همکاری با قنادی جزیره شیرین می باشید ؟ (الزامی)
نحوه برقراری تماس (الزامی)
 
تایید و ارسال (الزامی)
 
طرح و اجرا : شركت طيف گستر ٠٩١٢٢٠٩٠١٥١